Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses Kaydı Delil Olur Mu?

Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses Kaydı Delil Olur Mu?Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses Kaydının Delil Sayılması Hukuka aykırı elde edilen ses kaydının delil sayılması ile ilgili HMK 189/2 maddesinde açıkça “hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz”denilmiştir.Bu nedenle kanunun açık hükmü gereğince bir delilin hukuka aykırı olarak elde…

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Boşanma Davasında Kadının Hakları Kadın Boşanma Dilekçesi ile yasal hakkı olan Velayet, Nafaka ve Tazminata Hükmedilmesini talep edebilir. Boşanma davalarında birçok kadın yasal haklarını bilmediği ve hukuki destek alamadığı için hak kaybına uğramaktadır. Boşanma davalarının birçoğunda boşanma nedeni, kadına gösterilen fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlarımız şiddet gören kadınları korumakta şiddet…