Boşanma Davasından Feragat Etmek

Boşanma Davasından Feragat Etmek Feragat Arapça’dan dilimize geçen bir sözcük olarak “Hakkından kendi iradesi ile vazgeçme” anlamına gelir. Feragat,HMK’nın 307.maddesine göre ise“davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir” kanunun bu maddesinden anlaşıldığı üzere feragat sadece Davacı tarafından yapılabilen tek taraflı hukuki bir işlemdir. Bir başka anlatımla davadan feragat eden davacı, davayı açarken vermiş olduğu dava…