Boşanma Davası Boşanma Konuları

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Adli tatilde boşanma davası açılabilir mi? Adli tatil, her yıl olduğu gibi yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yani yeni adli yıl bir eylülde başlar.

Her yıl olduğu gibi  20.07.2020 tarihinde başlayan Adli tatil 31.08.2020 tarihinde sona ermiş olacak ve duruşmalar 01.09.2020 tarihinde başlayacaktır. Bu kırk günlük adli tatilde acele işler görülecek ve kanunda ön görülen bu işlerin dışında ki davaların duruşmaları yapılmayacaktır.

Ancak bu adli tatil döneminde dava açma konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. En yaygın yanlışlardan biride bu dönemde dava açılamayacağı düşüncesidir.Adli Tatil Boşanma Davası

Boşanma Davası Adli Tatilde Görülebilir mi?

Adli tatil döneminde Çekişmeli boşanma davası açılabilir. Ancak bu davanın duruşmaları Adli tatil içerisinde görülemez. Zaten davanızı çekişmeli olarak açtıysanız ilk duruşma tarihi ancak 2-3 ay sonraya verileceği için bir zaman kaybetme durumu da söz konusu olmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası adli tatilde açılır mı?

Çekişmeli Boşanmada davasında olduğu gibi Anlaşmalı Boşanma Davası da  Adli tatil döneminde açılabilir. Fakat bu davanın duruşması adli tatil sonrasına verilir. Taraflar verilen duruşma gününde aynı anda duruşmada bulunarak önceden sunmuş oldukları anlaşmalı boşanma protokolündeki şartları kabul ettiklerini ve imzaların kendilerine ait olduğunu teyit ettiklerinde boşanma tek celsede gerçekleşmiş olur.

Peki

, 2020 adli tatili ne zaman başlıyor?

Adli tatil, her yıl olduğu gibi yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Yani 01.09.2020 tarihinde duruşmalar başlamaktadır.

Adli tatil Döneminde Boşanma davası nasıl açılır?

Adli tatil döneminde de Boşanma davaları açılabilmektedir. Boşanma davasının açılabilmesi için Boşanma nedenlerinizi ve taleplerinizi yani Velayet, Nafaka, Tazminat  gibi hususları içeren usulüne uygun bir şekilde  tanzim edilmiş dava dilekçeniz ve kimliğiniz ile Adliyenin Tevzi Bürosuna başvurmanız gerekir. Bu aşamada Boşanma davası için peşin alınan harç ve gider avansını yatırdığınız anda davanız açılmış olacaktır. Daha sonra dava dilekçeniz Mahkeme kalemince karşı tarafa yani davalı eşinize tebliğ edilir.

Davalı eşiniz tebliğ aldığı dava dilekçesine iki hafta yani 14 gün içerisinde cevap vermek ve isterse karşı dava açmak durumundadır. Ancak bu süre adli tatile denk geliyorsa bu süre adli tatilin bitiminden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

HMK’nun 104. maddesinde “Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.