Boşanma Davası

Aldatma Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Aldatan Eş, Tüm Mal Malvarlığını Kaybedebilir

Halk arasında aldatma olarak bilinen fakat Türk Medeni Kanunu’nda Mutlak Boşanma nedeni olarak yer alan Zina, en çok merak edilen konuların başında gelmektedir.

Bununla birlikte mal paylaşımı konusundaki rolü de merak edilmektedir. Medeni kanunumuza göre eşler birbirine sadık kalmak zorundadır özellikle evrensel bir kavram olan Cinsel sadakat, ihlal edildiğinde Zina eylemini gerçekleştiren eş açısından ağır sonuçları bulunmaktadır.

Zinaya İlişkin Dava Açılmalıdır

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen taraf 6 ay içerisinde Zinaya ilişkin davayı açmalıdır. Aksi takdirde dava açma hakkını kaybeder.

Zina eylemine dayanarak dava açan eş yani davacı, zina eylemini ispat etmesi halinde boşanma davası ile birlikte talep etmiş ise Maddi ve Manevi Tazminata hak kazanacaktır.

Ayrıca davacı eş, tazminatın yanı sıra mal paylaşımı davası açarak da evlendikten sonra edinilen mallar üzerinde de hak talep edebilecektir.

Mal Paylaşımı

Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Davanın görülebilmesi için Boşanma davasının sonuçlanmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Mal paylaşım Davası

,  Boşanma Davası kesinleştikten sonra on yıl içinde açılmalıdır. Aksi takdirde dava hakkı zaman aşımına uğrayacaktır.

“Zina eyleminin ispatlanması halinde mal paylaşım davasında zina eylemini gerçekleştiren kusurlu eşin pay oranının azaltılması hatta tamamen kaldırılması dahi mümkün olabilmektedir”

Sonuç Olarak Mal Paylaşımı

Sonuç olarak, eşini aldatan tarafın maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin yanı sıra mal paylaşım davasına konu yasal payından da mahrum kalması kuvvetle muhtemeldir.