Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İçindekiler

Anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerden olan Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü acele ve gelişi güzel hazırlanacak bir protokol değildir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır ile ilgili olarak, anlaşmalı boşanma dilekçesi ile, anlaşmalı boşanma protokolü adı altında, internette bir yığın doküman yayınlanmış olsa da her evliliğin kendine has sorunları, her çiftin mali ve sosyal açıdan farlılık gösteren talepleri olabilir. Boşanma davasında bu nedenle protokolü boşanmanın anlaşmalı olması boşanma süreci konusunda uzman olan bir avukatın düzenlenmesi doğru bir seçim olacaktır. Boşanmanın anlaşmalı olabilmesi için gerekli evrakların hazırlanması ile ilgili mahkemeye başvurarak boşanma sürecini başlatmış olursunuz.

Protokol düzenlenirken, kamu düzeninden olan iki husus bu protokolde mutlaka yer almalıdır.

Boşanma Davasının Mali Sonuçları

  • Maddi Tazminat (Anlaşmalı Boşanma Tazminat)
  • Manevi Tazminat
  • Yoksulluk Nafakası (Anlaşmalı Boşanma Nafaka)

Çocuk veya Çocukların Boşanma Davasında ki Durumu

Boşanma Davasında Çocukların Velayeti

Müşterek Çocuğun velayetinin kimde kalacağı protokolde açıkça düzenlenmelidir.

Boşanma Davasında Çocukla Kişisel İlişki

Müşterek çocuğun velayeti kendisinde olmayan tarafın çocukla ne zaman nerede, nasıl görüşeceği açıkça protokolde belirlenmelidir. Bu belirlemede çocuğun üstün yarar ilkesine göre hareket edilmelidir.

Boşanma Davasında İştirak Nafakası (Çocuğa ait nafaka)

Çocuğun velayeti kendisinde olmayan tarafın iştirak nafakası ödeyip ödemeyeceği, ödeyecekse ne kadar ödeyeceği protokolde belirlenmelidir.

Boşanma Davasında Mali Hususlar ve Çocukların Durumu

Boşanma sürecinde, boşanma protokolü düzenlenirken, mali hususlar ve çocukların durumu protokol metninde açık bir şekilde yer almalıdır. Nitekim bu hususlar kamu düzeninden olup aile mahkemesi hakimi tarafından kendiliğinden göz önünde bulundurulacaktır. Bu hususların birinde eksiklik olması durumunda davanız gereksiz yere uzayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Avukat Gerekir Mi?

En çok sorulan sorulardan biri de avukatsız anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi? Sorusudur. Türk Hukuk sisteminde tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk boşanma sürecinde bulunmamaktadır. Boşanma davası açmak için kendinizi bir avukat ile temsil ettirmek zorunda değilsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Örnek Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :Ad –Soyad (TC…………………………………..)
Adres:
DAVALI :Ad –Soyad (TC……………………..……………)
Adres:
KONU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi
Talepli dava dilekçesidir

AÇIKLAMALAR:
1- Taraflar ……./………/……. Tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarından da anlaşılacağı üzere evlilik bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten ……… doğumlu…………….. isimli bir erkek/kız çocukları bulunmaktadır.
2- Taraflar arasında yaşanan geçimsizlik evlilik birliğini çekilmez bir hale getirmiştir. Evlilik birliğinin devamında ne taraflara ne de topluma herhangi bir fayda kalmamıştır. Bu nedenle taraflar aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir.
3- İş bu dilekçenin eki niteliğinde olan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmekteyiz.
DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü
HUKUKİ SEBEPLER: TMK 166 ve ilgili yasa
SONUÇ ve İSTEM :Yukarıda belirtilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, tarafların anlaşmalı boşanmalarına , ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolü’nün onaylanmasına karar verilmesini talep ederiz …/…/…

DAVACI DAVALI