Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Birçok kişi boşanma sürecinde “en çabuk nasıl boşanırım” sorusunun cevabını aramaktadır. Çekişmeli boşanma davasının uzun ve zor bir süreçten geçerek sonuçlanması, tarafların bu süreçten aşırı derecede yıpranarak çıkması talepçileri, haklı olarak anlaşmalı boşanma davası na sevk etmektedir.

Peki, anlaşmalı boşanma davasına karara veren taraflar, anlaşmalı boşanma davasını nerede açacaktır?

Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma Davası için Yetkili Mahkeme

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 168 maddesine göre boşanma davası için eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi ve davadan önce son altı ay birlikte oturdukları yerde bulunan aile mahkemesi yetkilidir.

Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4.maddesine göre asliye hukuk mahkemeleri de aile mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmaya yetkilidir.

Genel kural bu olmakla birlikte anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma ve ferileri konusunda karşılıklı olarak anlaştıkları için İstedikleri yer aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davasını açabilmektedirler.

Başka bir anlatımla taraflar Türkiye’de istedikleri yer aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Eğer istedikleri yerde aile mahkemesi yoksa orada bulunan asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile davaya bakabilir.

En Az Bir Yıl Evli Olmak Gerekiyor

Öncelikle anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu bir yıllık süre Aile hâkimi tarafından kendiliğinden araştırılacaktır. Ayrıca taraflar boşanma, velayet, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, mal paylaşımı gibi konularda tam bir anlaşma sağlayıp bu anlaşmayı yazılı bir protokol haline getirip mahkemeye sunmaları gerekmektedir.

Taraflar, anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanma davasının tam tersine bizzat duruşma da hazır bulunarak boşanmayı ve protokolde yer alan şartları kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

buykamagrausa.com