Boşanma Davası Boşanma Konuları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Protokol Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davasının açılabilmesi için Boşanma Avukatına teslim edilmek üzere eşlerden; “Boşanma

, çocuğun velayeti, iştirak nafakası (çocuk nafakası), yoksulluk nafakası (eşe ödenen nafaka), eşyaların paylaşımı, ziynet eşyaları, maddi-manevi tazminat ve dava masrafları konusunda tam bir mutabakat sağlayıp bu mutabakatı aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılı hale getirip imzalamalarını talep eder.

Her iki tarafında, duruşma gününde hâkim karşısında protokolde yazan şartları kabul ettiklerini ve imzalarında kendilerine ait olduğunu mahkemede sözlü olarak teyit etmeleri halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Davacı Gelmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasına taraflardan biri gelmezse anlaşmalı boşanma davası yolu ile boşanamazsınız. Ancak davaya çekişmeli olarak devam edebilirsiniz.

BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH :

DAVACI : …………………. (TC……………….. )

DAVALI : …………………. (TC………………. )

Davacı eş ………………..ve davalı eş ………………………….. karşılıklı olarak anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.

2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların, karşılıklı olarak Nafaka ve maddi-manevi tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.

3- EŞYALAR HUSUSU : Taraflar, tüm ev eşyaları ve ziynet (altın-takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır. Birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur. Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

4- VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Taraflar, 16 yaşında olan müşterek çocuk …………………….un velayetinin davacı ANNE …………………..’e verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Baba müşterek çocuğa aylık 800-TL iştirak nafakası ödeyecektir.

5- MAL PAYLAŞIMI : Taraflar, mal paylaşımı konusunda anlaşmışlardır. Karşılıklı olarak birbirlerinden bu konuda hiç bir talepleri bulunmamaktadır. Taraflar, Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

6- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Anlaşmalı boşanmaya ilişkin Tüm masraflar davacı tarafından ödenecektir

7-Yedi maddeden ve iki nüshadan oluşan iş bu protokol, kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın imza altına alınmıştır. İş bu protokol, Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Tarafların birbirlerinden yargılama gideri talebi bulunmamaktadır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup iş bu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

DAVACI DAVALI
…………… …………..
İ
mza           İmza

Maddi ve Manevi Tazminat talepleri konusunda hak kaybına uğramamak için Boşanma Avukatı Bülent ERDİL ile iletişime geçin.

+90 532 283 82 87