Boşanma Davası

Avukatsız Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Avukatsız boşanma davası açılabilir mi sorusuna istinaden Hukuk Muhakemeleri kanunun 71. Maddesine göre “Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir” yasa metninde Dava Ehliyeti olarak yer alan kavram HMK’nın 51.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “Dava ehliyeti, medeni hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir” Diğer bir deyişle kişilerin dava ehliyetinden söz edilebilmesi için medeni hakları kullanma ehliyetinin bulunması gerekir.

Avukatsız boşanma davası açma hakkınız her zaman bulunmaktadır.

Özetle Türk Hukuk Sisteminde tarafların, Avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Boşanma davası açmak ve davanız ile ilgili usuli işlemleri yapmak için kendinizi bir avukat ile temsil ettirmek zorunda değilsiniz. Avukatsız boşanma davası açma hakkınız her zaman bulunmaktadır.

Hak Kaybına Uğramamak için Dikkat Edin!

Tabi davanızı açarken çok dikkatli olmanız gerekmektedir. Çünkü hak arama özgürlüğünüzü kullanırken hak kaybına uğrayabilirsiniz. Özellikle Boşanma davanızı açarken Mahkemeye sunacağınız dilekçenizin tüm yasal şartları eksiksiz bir şekilde barındırması gerekmektedir. Bu konuda Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? İle ilgili makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Davanın açılması, ön inceleme, tahkikat, sözlü yargılama ve hüküm aşamasında yapılacak hatalar hem davanızın uzamasına hem de hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle alanında tecrübeli bir avukat ile çalışmanız yararınıza olacaktır. Eğer mahkeme masraflarını ve avukat vekalet ücretini karşılayacak maddi durumunuz yoksa Masraf ve Harç Ödemeden Boşanma davası açılabilir mi? İle ilgili makalemizi okuyunuz.

Avukatsız Boşanma Davası Açma Ücreti

Avukatsız boşanma davası açma ücreti 2019 yılı itibari ile 44.40-TL başvurma, 44.40-TL peşin harç ile 302-TL gider avansı yani toplamda 390.80-TL dir.

Avukatsız Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

Davamı ben açarım ve takip ederim diyorsanız ki ilgili yasalar bu konuya engel değil. Aşağıda vermiş olduğumuz Avukatsız Boşanma Davası Dilekçesi Örneği sizin için yol gösterici olacaktır. Bu dilekçe avukatsız çekişmeli boşanma davası dilekçe örneğidir. Diğer dava türleri için kullanılmaz.

……………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :………………… (T.C ………………. )

Adres

DAVALI :………………………………..

Adres

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMAYA dava sonunda Yoksulluk Nafakasına çevrilmek üzere aylık ……….-TL tedbir Nafakasına, yine dava sonunda İştirak Nafakasına çevrilmek üzere müşterek çocuğa ……..-TL tedbir nafakası, ……….-TL Manevi Tazminata,……….-TL Maddi Tazminata, Müşterek çocuğun Velayetinin anneye verilmesi talebimizden ibarettir.

1 Davalı eşim ………….ile …………….. tarihinden bu yana resmen evli olup bu evlilikten …………yaşında ………………. adlı müşterek bir çocuk bulunmaktadır.

2 Evlendiğim günden itibaren iki yıl boyunca eşim ile birlikte kayın pederimin evinde yaşadık. Bu süreçte hem eşimin hem de kayın pederimin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldım. Davalı eşim askerde olduğu dönemde 7 aylık hamileyken kayınpederim, karnıma tabureyi fırlatmıştır. Daha sonra müşterek çocuk 3 aylıkken, Kayınvalidemin fiziksel şiddetine maruz kaldım.

3 Son olayda ise Kız arkadaşım ile dışarıda çay içmek istediğim için eşim ile kavga ettik ve davalı eşim, koluma defalarca tekme atarak kolumu kırdı. Bu olay sonrasında eşimden karakolda şikayetçi oldum ve darp raporu aldım. Gördüğüm psikolojik ve Fiziksel şiddet karşısında evlilik birliğini devam ettirecek gücüm kalmadığından dolayı boşanma davası açmak zorunda kaldım.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, tanıklar,

darp raporları ve sair yasal delil.

NETİCE ve TALEP :

Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;

1.Şiddetli geçimsizlik sebebiyle BOŞANMAYA ve Müşterek Çocuğun Velayetinin tarafıma

verilmesine,

2.……………..-TL manevi tazminata, ………………. maddi tazminat ayrıca Dava sonunda yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere …………….. tedbir ve müşterek çocuk için yine dava sonunda iştirak nafakasına çevrilmek üzere …………..-TL tedbir nafakasına,

3. Yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……./……/……..

Davacı

Ek :