Boşanma Davası Boşanma Konuları

Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma 4721sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği Mutlak ve Genel boşanma sebeplerindendir. Ayrılık nedeniyle boşanma davasında, TMK. m. 166/IV’e göre, boşanma sebeplerinden herhangi birisine dayanılarak açılan boşanma davası reddedilmiş ve bu karar kesinleştikten sonra üç yıl geçmesine rağmen, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birisinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilir.

Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası
  • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davasında eşlerden biri boşanma davası açmalıdır.
  • Eylemli boşanma davasında reddedilmiş bir boşanma davası bulunmalıdır.
  • Eylemli boşanma davasında ret kararının kesinleşmesinden sonra ortak hayatın kurulamamış olması,
  • Eylemli boşanma davasında ret kararının kesinleşmesinden sonra üç yıl geçmiş olmalıdır.
  • Müşterek çocukları ziyaret amacıyla bir araya gelmek,
  • Müşterek çocuklar evlenirken bir araya gelmek,
  • Hasta ziyaretinde bulunmak,
  • Sosyal ilişkiler nedeniyle bir araya gelmek,
  • Müşterek çocukların ihtiyaçları için bir araya gelmek.

Gibi davranışlar halinde ortak hayat yeniden kurulmuş sayılmaz.

Ortak hayatın yeniden tesis edilmiş sayılması için konut birliği ve yatak birliğinin sağlanması gerekmektedir.

Ret kararından itibaren üç yıl sonraya denk gelen günün ertesi günü dava açılabilir. Üç yıllık bekleme süresinin kesintisiz sürmesi gerekmektedir. Ret kararının kesinleşmesinden sonra ortak hayat kurulmuş fakat yeniden ayrılık meydana gelmişse artık bu nedene dayanılarak boşanma davası açılamaz.