Boşanma Davası Boşanma Konuları

Bekleme Süresinin Kaldırılması İçin Örnek Dilekçe

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Daha önceki yazımızda kadının yeniden evlenmek için beklemek zorunda olduğu süre ile ilgili detaylı bilgilendirme yazımızı paylaşmıştık.

İddet Müddetinin  kaldırılması davası, 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca Aile Mahkemesinde görülmektedir. Yine Aynı kanun 2. maddesi uyarınca Aile Mahkemesi kurulamayan yerlerde bekleme süresinin kaldırılması davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Bekleme süresinin kaldırılması davasında yetkili mahkeme kadının yerleşim yeri mahkemesidir. Kadın, hamile olmadığı iddiası ile davayı açacak ise bunu hasımsız olarak açmalıdır.

Günümüzde tıbbi anlamda yapılan tetkikler ile çocuğun kime ait olduğu hususu %99.9 gibi bir kesinlik ile tespit edilebilirken Bekleme Süresi gibi bir yasa hükmü anlamını yitirmiştir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Dilekçe Örneği

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        : Hasımsız

KONU                          : Bekleme süresinin kaldırılması (İddet Müddetinin Kaldırılması) taleplidir.

AÇIKLAMALAR         :

  1. Müvekkilim ……………. ile davalı eşi …….., ……. Aile Mahkemesinin 20……./……. Esas ve 20…/…… Karar sayılı dosyası ile …/…/20… tarihinde boşanmışlardır. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu Boşanma kararı kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir.
  2. Müvekkilim, bir başkası ile yeniden evlenmek istemektedir. Hamile olmayan Müvekkilimin bu durumu Sayın Mahkemenin belirleyeceği bir sağlık birimi tarafından ispat edilebilir niteliktedir. Müvekkilimin yeniden evlenme isteği  karşısında  300 günlük bekleme süresinin kaldırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER  :   MK, HMK ve İlgili mevzuat

DELİLLER                    :   Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM    :   Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü inceleme yapılarak;

Müvekkile hakkında Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten  arz ve talep ederim. ……/…../20….

Davacı Vekili

Av. ……..