Boşanma Davası Boşanma Konuları

Boşanma Süreci Hakkında

Boşanma davasına ilişkin dava dilekçenizi mahkemeye sunup, dava harç ve masraflarını mahkeme veznesine yatırdığınızda Boşanma davası süreci işlemeye başlar.

Mahkemenin Araştırması

Boşanma Dava sürecinin başlaması akabinde dava dilekçenizin davalıya tebliği, mahkemenin ekonomik sosyal durum araştırması ve dilekçelerin teatisi aşaması ile süreç devam eder.

Daha sonraki süreçte; ilk duruşma yani ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme duruşmasında hakim, boşanma davasının şartlarının sağlanıp sağlanmadığına, tarafların iddia ve savunmaları açısından uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları konuları tespit eder ve taraflara dava dilekçelerinde dayandıkları delilleri ve tanıkları bildirmeleri için iki haftalık kesin süre verir. Bu süre içerisinde delil listenizi vermek zorundasınız bu süreyi kaçırdığınız takdirde delil sunma hakkınızı kaybedersiniz. Bir liste şeklinde sunulacak olan delil bayanı yazılı ve görsel ispat araçlarınız ile duruşmalarda dinleteceğiniz tanıklardan oluşmalıdır. Bu listede tanıklarınızın adı soy adı, kimlik numaraları ve adresleri de yer almalıdır.

Bu aşamadan sonra boşanma dava süreci nasıl işler?

Daha sonraki duruşmalarda ise tanıklar dinlenir ve devamında esasa ilişkin beyanların sunulması ile tahkikat aşaması sona erer.

Akabinde gerekçeli kararın yazılması ve tebliği ile davanın kesinleşme süreci başlar. Aile Mahkemesinin verdiği boşanma kararının kesinleşmesi ve kararın nüfus müdürlüğüne işlenmesi ile süreç tamamlanır.