Boşanma Davası

Boşanma Avukatı Erdil’den “Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat”

Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Alınır?

Türkiye’nin tecrübeli boşanma avukatı Bülent Erdil, daha önceki yazılarında boşanma davalarında nafaka ve çeşitleri konusuna açıklık getirmiş, şimdi de benzer bir konu olan boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat konusu hakkında sorularınıza açıklık getiriyor…

Boşanma Avukatı Bülent Erdil, “Türk Medeni Kanunu’nun 174/I Maddesine göre “mevcut ya da beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya az kusurlu taraf, kusurlu taraftan boşanma davası ile birlikte uygun bir maddi tazminat isteyebilir” ve Türk Medeni Kanunu’nun 174/II maddesine göre Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf

online-pharmacy-uk.com

, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilir” başlıklarını sizler için derledi.

Boşanma davasında tazminat nasıl istenir?

Zarar gören tarafın, boşanma davasında tazminat isteğini ve miktarını belirten bir talebi olmalıdır. Aksi takdirde Mahkemenin Hakimi, bu konuda kendiliğinden bir karar vermeyecektir.

Boşanma davasının her aşamasında tazminat talep edilebilir mi?

Tazminat talebi Boşanma davası devam ederken, boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar yargılamanın her aşamasında istenebilir. Boşanma davası ile birlikte talep edilen tazminat, boşanma davasının eki niteliğinde olduğundan harca tabi değildir.

Boşanma davasından sonra tazminat istenebilir mi?

Tazminat, boşanma davası ile birlikte talep edilebildiği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra bir yıl içerisinde açılacak ayrı bir dava ile de talep edilebilir. Bağımsız bir dava olarak açılabilen bu tazminat davası harca tabidir.

Boşanma davasında tazminat miktarı neye göre belirlenir?

Tazminatın belirlenmesinde yasa koyucu Hakime geniş bir takdir yetkisi vermiştir. Hakim, zararın miktarını belirlerken öncelikle tarafların kusur oranlarını, yaşadıkları çevreyi, ekonomik durumlarını, sosyal statülerini, eğitim seviyelerini, yaşlarını, tekrar bir evlilik yapıp yapmayacaklarını birlikte değerlendirerek hakkaniyete uygun bir karar vermelidir. Ayrıca tazminat konusunda karar verilirken tazminat borçlusunun da ekonomik ve sosyal şartları dikkate alınmalıdır.

Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi için aranan şartlar…

  • Tazminat isteyen eş, kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır.
  • Tazminat yükümlüsü olan eş, daha kusurlu olmalıdır.
  • Zarar oluşmalıdır.
  • Zarar ile Boşanma arasında nedensellik bağı olmalıdır.
  • Hukuka aykırılık.

Maddi ve Manevi Tazminat talepleri konusunda hak kaybına uğramamak için Boşanma Avukatı Bülent ERDİL ile iletişime geçin.

+90 532 283 82 87