Boşanma Davası Boşanma Konuları

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı, bilgisi ve tecrübesi ile müvekkilinin haklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde koruyan ona istediği hukuki desteği en verimli ve en kısa sürede sağlayan kişidir. Boşanma davası ya da boşanma süreci, boşanan taraflar açısından zor bir süreç olup ilk derece yani Aile Mahkemesinde  ancak 300-400 günde tamamlanabilmektedir. Bu süreçte ilk etapta tarafların müşterek konutta kimin  kalacağı, çocukları kimin alacağı, ne kadar nafaka ödeneceği bu dava ile aynı zamanda Maddi- Manevi Tazminat istenip istenemeyeceğini merak etmektedirler. Hepsinden de önce boşanan kişiler boşanma davasında kendini bir avukat ile temsil ettiriyorsa avukata ödeyecekleri vekalet ücreti yani avukatlık ücretinin, mahkeme veznesine ödeyecekleri harç ve masrafların neler olduğunu doğal olarak yine merak etmektedirler.

Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Avukatı, bu konuları müvekkiline tüm açıklığı ile anlatıp ifade ettikten sonra müvekkilin boşanma nedenlerini tespit edip,  boşanma sürecinde boşanma dava dilekçesi ile ileri sürülen iddiaların nasıl ispat edilebileceğini ölçmeli ve değerlendirmelidir. En küçük ayrıntının bile önemli olduğu bu tür davalarda boşanma dava dilekçesi vaka açısından ve şekli şartları açısından eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Boşanma Avukatı, boşanma davasında ileri sürülen vakaların tam ispatı açısından kesin ve takdiri deliller ile birlikte ispat yoluna gitmelidir. Kesin deliller, Aile Hakiminde kesin bir kanaat oluşturan tam ispat araçlarıdır. Örnek vermek gerekirse sadakatsizliği ispat eder nitelikte olan fotoğraf, telefon mesajı, yazılı belgeler kesin delildir.  Takdiri deliller ise tanık beyanlarıdır. Tanık beyanının takdiri delil olmasının nedeni ise boşanma davasında tanık olarak gösterilen kişilerin olayları en yakından gören duyan kişiler olan tarafları anne, baba, kardeş ve kuzen veya arkadaşları olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kişilerin olayları anlatırken subjektif beyanlarda bulunabilecekleri, taraf tutabilecekleri göz önünde bulundurularak Aile Hakimi tarafından beyanları sıkı bir süzgeçten geçirilerek takdir edilir. Tanık beyanının takdiri delil olma özelliği bu nedenlerden ileri gelmektedir.

Boşanma Avukatı ve Dilekçe Düzenlenmesi

“Boşanma Avukatı” zor bir süreç olan boşanma davasında sürecin başından sonuna kadar müvekkilini çok ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir. Çünkü; çoğu zaman boşanma davası karşılıklı görülen bir dava türüdür. Başka bir anlatımla boşanma davası tek bir dava gibi görünse de genelde davacının asıl davasından ve davalının karşı davasından oluşur. Her iki tarafında boşanmak istediği ve birbirine kusur bulduğu bu dava türünde dilekçeler teatisi yani dilekçelerin alışverişi aşaması çok önemli olup ardından mahkemece verilen kesin sürelerde delil listesi, tanık listesi gibi dilekçeleri zamanında usulüne uygun bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Boşanma Avukatı olmadan tarafların yürüttüğü davalarda bu işlemler zamanında ya da usulüne uygun bir şekilde yapılmadığı için çok büyük hak kayıpları yaşanmaktadır.

(bosanma avukati) müvekkiline bu dava ile aynı zamanda Nafaka, Tazminat, ve Velayet gibi konuları da talep edebileceğini hatta aynı zamanda boşanma  davası ile birlikte  Ziynet eşyası talebini yapabileceklerini de  ifade etmelidir. Boşanma nedenleri, olarak en sık karşılaşılan vakalar Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Ekonomik ve Cinsel şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şiddet türlerinden biri veya birden fazlasının birlikte vuku bulması halinde olaya ilişkin detaylar çok iyi irdelenip acele bir şekilde önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Boşanma avukatı, müvekkili adına boşanma dilekçesi ile ya da boşanma dilekçesinden bağımsız olarak bir an önce 6284 sayılı kanun çerçevesinde düzenlenmiş tüm tedbirleri alır. Eğer eşlerden biri Fiziksel şiddet mağduru ise Boşanma Avukatı müvekkilini bir an önce karakola veya Cumhuriyet Savcılığına yönlendirmeli ve hız bir şekilde darp raporu alınmalıdır. Çünkü; fiziksel şiddetin kesin bir şekilde ispat edilmesi boşanma davasının lehe sonuçlanmasını ve ayrıca yüksek derecede bir tazminat almanıza yardımcı olacaktır. Şiddet mağduru ve barınma imkanı olmayan kadınlar için ise kadın sığınma evleri mevcut olup buralarda sığınma imkanı sağlanmakta, kadına iş temin edilmekte hatta kimlik bilgileri bile gizlenmektedir.