Boşanma Davası

Boşanma Davaları Çok Hızlı Sonuçlanabilir

Boşanma davalarında yeni dönem, jet hızında boşanma uygulaması gelebilir!

Bu günlerde boşanma davalarının çok hız bir şekilde sonuçlanması için bir taslak üzerinde çalışılıyor. Bilindiği üzere boşanma davası asıl dava olmakla beraber boşanma davası ile birlikte velayet, nafaka ve tazminat hususları da dava konusu haline gelmekteydi. Üzerinde çalışılan taslak ki henüz bu taslağa ilişkin çok net bilgiler olmamasına rağmen üzerinde en çok konuşulan husus boşanma davasının bir an önce sonuçlandırılıp boşanmanın mali sonuçları ile ilgili diğer dava konularının devam etmesi yönünde.

Boşanma davaları kısa sürede sonuçlandırılarak mağduriyetler giderilecek. Normal şartlarda bir boşanma davası yerel mahkemede yani ilk derece mahkemesinde ancak bir yılda sonuçlanmakta daha sonra tarafların davayı istinaf ederek bölge adliye mahkemesine oradan da temyiz ederek Yargıtay’a gitmesi davaların 4-5 yıl bazen de 8-9 yıl uzamasına neden oluyor. Söz konusu taslak ile boşanma davası en kısa sürede sonuçlandırılıp mağduriyetleri giderilmeye çalışılacak. Velayet, nafaka ve tazminat gibi konular boşanma davasından sonra ayrı olarak yürütülecek.

Boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle taraflar ikinci evliliklerini yapamıyor, çocuk sahibi olmak isteyen bir çok kişi boşanamadığı için yeni bir hayata başlayamıyor

Boşanma davalarında mağduriyet son buluyor

İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O nedenle  boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor.

Birçok Avrupa ülkesinde, boşanma davasıyla nafaka, tazminat veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de ise nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor.  Bu nedenle ister istemez yetersiz olan adli personel etkisi de bu konuya eklendiğinde gecikmeler kaçınılmaz oluyor.

Taslağa göre “Evlilik birliği fikren, ruhen bitmiş ve sadakat kalmamışsa boşanma için yeterli olacak. Tarafların rızasıyla boşanma sonuçlanacak. Diğer taleplerle ilgili davalar sürecek. Tazminat, velayet gibi konular davanın uzamasına sebep olmayacak. Bu konular ayrı bir yargısal işleme tabi olacak”