Boşanma Davası

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar?

“Boşanma davası açma ücreti?, Boşanma davası açma masrafı? ya da boşanma davası ücretini kim öder?” şeklindeki sorular çok merak edilen konuların başında gelmektedir.

Çünkü boşanma davasını açmak isteyen taraf doğal olarak boşanma davası için ne kadar para ve zaman harcayacağını önceden bilmek ister. Fakat bu konuyla ilgili hukuki terimlerin yanlış kullanılmasından dolayı bir anlam kargaşası yaşanmaktadır.

Bu kargaşanın ortadan kaldırılması için konuya girmeden önce bazı terimlerin anlamları hususunda bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Davacı, eski adıyla müdde-i, bir yargı merci önünde dava açan ya da açtıran kişidir. Boşanma davasını açan taraf olarak Davacının yapacağıharcamaları, Mahkeme masrafları ve Avukat vekalet ücreti olarak ikiye ayırmak daha doğru olacaktır.

-Mahkeme masrafları içerisinde; Mahkemelerin sundukları hizmetler karşılığında davacı taraftan peşin olarak alınan dava harcı ve “tebligat, tanık, bilirkişi ,keşif ” gibi harcamaları kapsayan Gider Avansı bulunmaktadır.

-Avukat vekalet ücreti ise boşanma davasında kendinizi bir avukat ile temsil ettiriyor iseniz avukatınızın size verdiği hizmetler karşılığında ona ödeyeceğiniz parayı ifade eder.

Mahkemeye ödeyeceğiniz masrafların yanı sıra avukatınıza ödeyeceğiniz vekalet ücretinin miktarı, açacağınız boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre de değişkenlik gösterecektir. Şöyle ki;

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafı (Çekişmeli Boşanma)

Çekişmeli boşanma davasında mahkeme veznesine ödenecek olan miktar 44.40-TL Başvurma harcı ve 44.40-TL Peşin Harç ile birlikte 302.00-TL’lik Gider avansından oluşmaktadır. Özetle Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için peşin olarak toplamda mahkeme veznesine yatıracağınız para 390.80-TL den oluşmaktadır.

Boşanma Davası Açma Masrafı (Anlaşmalı Boşanma)

Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme veznesine ödenecek olan miktar 44.40-TL Başvurma harcı ve 44,40-TL Peşin Harç ile birlikte 200.00-TL’lik gider avansından oluşmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için peşin olarak toplamda mahkeme veznesine yatıracağınız para 288.80-TL den oluşmaktadır.

Boşanma Davası Avukat Ücreti 2018

Türk Hukuk sisteminde tarafların avukat ile temsil edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Boşanma davası açmak için kendinizi bir avukat ile temsil ettirmek zorunda değilsiniz. Yasal şartları taşıyan ve iki nüshadan oluşan boşanma dilekçenizi hazırladıktan sonra mahkeme veznesine ödeyeceğiniz harç ve gider avansı ile davanız açılmış olacaktır. Fakat hak kaybına uğramamanız için dava dilekçeniz, tüm hukuki gerekçeleri, talepleri ve dayanakları barındırmalıdır. Ayrıca uzun ve meşakkatli bir süreç olan boşanma davasında hak arama özgürlüğünüzü kullanırken hak kaybına uğramamak için boşanma konusunda uzman bir avukat ile çalışmanız sizin yararınıza olacaktır.

Boşanma Davalarında Talep Edilen Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında talep edilen avukatlık ücreti, açılan dava türüne göre farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma davasının ücreti, Çekişmeli Boşanma davasının ücretinden farklıdır.

Hatta çekişmeli boşanma davasında, dava ücreti; çekişmenin şiddetine, tarafların yaşam standardına, nafaka, tazminat, ziynet eşyası talebi ve mal paylaşımı taleplerine göre değişiklik göstermektedir. Davanın açılacağı şehir bile boşanma davası ücretinin belirlenmesinde bir etkendir. Ayrıca her İlin Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tablosunu kendi web sitesinde yayınlamaktadır.

Boşanma Davası Masraf İade Dilekçesi

………AİLE MAHKEMESİ’NE

ESAS : 2018/….
KARAR : 2018/….
KONU : Gider Avansı İade talebimizden ibarettir.
Mahkemenizin 2018/….. Esas sayılı dosyasında verilen 2018/…. Sayılı karar kesinleşmiş
olduğundan, dava açarken peşin olarak yatırmış olduğumuz gider avansının kullanılmayan kısmının
iadesini vekaleten talep ederim.

Avukat