Boşanma Davası

Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davası nerede açılır?

Ankara Barosu Avukatı Bülent Erdil: Boşanma davası Aile Mahkemesinde açılır. Boşanma davası açmak istiyorsanız öncelikle davayı hangi Aile mahkemesinde açacağınıza karar vermeniz gerekmektedir.

Çünkü davayı açabileceğiniz yetkili üç yer Aile Mahkemesi bulunmaktadır. Oturduğunuz yer Aile mahkemesi, karşı tarafın ikamet ettiği yer Aile Mahkemesi ve son 6 ay boyunca birlikte oturduğunuz yer Aile Mahkemesi boşanma konusunda yetkilidir.

Bu yetki kuralının istisnası olarak davacı kadının, koca evini terk edip sürekli kalma niyeti ile baba evine gitmesi durumunda hayatın olağan akışı gereğince sığınabileceği ve yerleşebileceği tek yerin baba evi olduğu dosya içeriğinden anlaşıldığı durumlarda baba evinin bulunduğu yer mahkemesi de ayrıca boşanma için yetkili olabilir.

Boşanma davası için yetkili Aile mahkemesini tespit ettikten sonra o yer Adliyesinin Tevzi Bürosuna, boşanma talepli dilekçenizi içeren dava dosyasını verdikten sonra mahkeme veznesine dava harç ve masraflarını yatırmanız gerekmektedir.

Mahkeme Dava masrafları ile ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Dava dosyanızı Doğrudan Aile Mahkemesine götürdüğünüzde dosyanız kabul edilmeyecektir.

Boşanma dilekçesini içeren dava dosyanızı, davayı açacağınız yerde ki Adliyenin Tevzi Bürosuna vermeniz gerekmektedir.

Tevzi bürosunca ilgili Mahkemeye gönderilecek olan boşanma dilekçesi hayati bir önem taşımaktadır.

Boşanma dilekçesi Her evliliğin kendine has problemleri olması nedeniyle talepçinin durumuna göre özel olarak hazırlanmalıdır. Her evliliğin kendine özel şartları vardır.

Boşanma dilekçesi hazırlanırken boşanma nedeni, hukuki gerekçeler, hukuki dayanaklar ve talepler kişiden kişiye değişeceği için bu konuda uzman bir avukat aracılığı ile hazırlanması isabetli olacaktır.

Dilekçenin, zorunlu olan yasal şartları taşıması gerekmektedir aksi takdirde hak arama özgürlüğünüzü kullanırken hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemeldir.

Bu nedenle boşanma davası dilekçeniz;

  • Yetkili ve Görevli olan Aile Mahkemesinin Adı
  • Davacı ve Davalının adı soyadı Kimlik numarası ve adreslerinin belirtilmesi
  • Boşanma davasının hukuki konusu ve dayanağı
  • Boşanma nedenine ilişkin olaylar ve bu olayların ispatında kullanacağınız deliller
  • Kusurlu bulduğunuz eşinizden isteyeceğiniz nafaka, tazminat ve velayet talepleri
  • Hukuki nedenler
  • Deliller
  • Sonuç ve istem
  • Tarih, Ad-Soy ad ve imza

Unsurlarını barındırmalıdır.