Boşanma Davası

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Kadın Boşanma Dilekçesi ile yasal hakkı olan Velayet, Nafaka ve Tazminata Hükmedilmesini talep edebilir.

Boşanma davalarında birçok kadın yasal haklarını bilmediği ve hukuki destek alamadığı için hak kaybına uğramaktadır. Boşanma davalarının birçoğunda boşanma nedeni, kadına gösterilen fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlarımız şiddet gören kadınları korumakta şiddet gösteren kişilere karşı önleyici tedbirler uygulamaktadır. Boşanma davası dilekçesi ile birlikte 6284 Sayılı Kanununa göre talep edilebilen koruma ve uzaklaştırma tedbiri, şiddete uğrayan bireylerin lehine düzenlenmiş bir yasal haktır.

Şiddete uğradığınızda, en yakın Karakola, Cumhuriyet Savcılığına, Aile Mahkemesine başvurabilirsiniz ve Ailenin Korunmasına İlişkin yasa da yer alan koruma tedbirlerini talep edebilirsiniz.

  • Kadın Boşanma davası ile çocuğunun velayetini talep edebilir.

  • Kadın boşanma davası ile hem kendisi için hem de çocuk için nafaka talep edebilir.

  • Kadın boşanma davası ile Maddi ve Manevi tazminat talebinde bulunabilir.