Boşanma Davası

Boşanma Davasında Nafaka ve Nafaka Çeşitleri

Nafaka nedir? Nafaka çeşitleri nelerdir? Boşanma davasında nafaka, en çok merak edilen konulardan biridir. Boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası sonuçlandıktan sonra maddi anlamda zor duruma düşecek olan kişiye her ay ödenmesi gereken para olarak tanımlanan nafakanın, boşanma davasında uygulanan üç türü bulunmaktadır.

İçindekiler

Nafaka çeşitleri ya da Nafaka türleri nelerdir?

Bunlar Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım) nafakasıdır.

Tedbir nafakası

Tedbir nafakası Boşanma davasının açılması ile mali anlamda zor duruma düşen eşe, diğer eşin ödediği nafakadır. Çekişmeli boşanma davaları uzun sürmekte ve bu süreçte maddi geliri olmayan taraf zarar görmektedir. Tedbir nafakası geçici bir nafaka türüdür, bu nedenle ancak boşanma davası devam ederken ödenir ve boşanma davasının sonuçlanmasıyla da kesilir.

Yoksulluk nafakası

Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında alınabilen nafaka türlerinden birisidir. Yoksulluk nafakası ahlaki ve sosyal düşünceden kaynaklı, eşler arasındaki yardım yükümlülüğünün, evlilik birliğinin sona ermesinden sonra da kısmen sürdürülmesi amacını taşır. Kısaca yoksulluk nafakası, eşlerin evlilik birliğinden kaynaklı yardım yükümlülüğünün uzantısıdır. Yoksulluk nafakasının istenebilmesi için isteyen tarafın Boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olması ve diğer eşe göre daha az kusurlu olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası hakim tarafından kendiliğinden verilemez

buy kamagra 100mg

, nafakanın bağlanması için ilgilinin talebi gerekmektedir. Yoksulluk nafakası talebi yazılı olarak istenebileceği gibi, duruşma esnasında sözlü olarak da istenebilir.

Boşanma Davasında Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Hakim, Boşanma nafaka miktarını belirlerken nafaka talep eden eşin zorunlu ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün mali gücü arasında denge kurmalıdır. Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Ancak, Nafaka alacaklısının evlenmesi, Taraflardan birinin ölümü durumunda kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi başka birisi ile birlikte yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme durumunda mahkeme nafakanın kaldırılması kararı verebilir. (TMK m.176/2) Çekişmeli boşanma davasında nafaka miktarını Hakim belirlerken Anlaşmalı boşanma davalarında bu miktarı taraflar kendileri belirler.

Nafaka davası açma süresi

Boşanma davası ile yoksulluk nafakası talebinde bulunulmamışsa boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde ilgili kişi Aile mahkemesinde nafaka davası açarak talepte bulunabilir.

Nafaka davası açmak için gerekli belgeler nelerdir, Nafaka davası nasıl açılır ve Nafaka davası ne kadar sürer?

Nafaka davası açmak için gerekli belgeler nelerdir, Nafaka davası nasıl açılır ve Nafaka davası ne kadar sürer? sorusu en çok sorulan sorulardandır. Dava dilekçeniz ve kimlik suretinizden oluşan dosyanızı, Adliye Tevzi bürosuna verdikten sonra dava harç ve masraflarını Mahkeme Veznesine yatırmanız gerekmektedir. Nafaka davası 8-9 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak Nafakası ise Boşanma sonucunda velayetin birlikte kullanılması imkanı kalmadığından çocuk ana ya da babasının yanına bırakılacaktır. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi görevi bundan sonra kendisine bırakılan tarafa yüklenmiş olacaktır. Fakat kanun diğer tarafı da bu bakım ve yetiştirme ödevinin gerektirdiği masraflara gücü oranında katılma görevi yüklemiştir. İştirak nafakasının belirlenmesi kamu düzeni ile ilgili olması nedeniyle hâkim, tarafların müşterek çocukları için, herhangi bir talep beklemeden kendiliğinden iştirak nafakasına hükmedebilecektir.

Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarının tespitinde, ana ve babanın hayat şartları, ana ve babanın ödeme güçleri ve çocuğun gelirleri ölçüt olarak kullanılacaktır. Çocuk için tespit edilecek olan nafaka miktarı, barınma, konut, giyecek, yiyecek, eğitim, öğretim, tatil ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek miktarda olması ve hâkimin, bu kriterleri gözeterek nafakaya hükmetmesi gereklidir.

Nafaka Nasıl Kaldırılır?

Nafakanın kaldırılması, İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ve mahkeme kararı ile ergin kılınması sureti ile son bulur. (TMK m.328/1) Ancak çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatı sonuna kadar iştirak nafakası ödenmeye devam edilir.