Boşanma Davası

Boşanma Davasında Tanık

Boşanma Davasında tanık davanın tarafları dışında olan kişidir. Tanık, taraflar ile ilgili bir olay hakkında, bilgiyi mahkemeye aktaran kişidir.

Tanık, diğer adıyla şahit, bu bilgiyi bizzat kendi görgüsüne ve duyumuna dayandırmalıdır.

Başkalarından duyduğu ya da başkalarının görmüş olduğu şeyler hususunda mahkemeye bilgi sunan kişi tanık değildir.

Tanık beyanı takdiri deliller arasında yer almaktadır.

Bunun anlamı tanık beyanı hakim tarafından serbestçe değerlendirilir. Tanık Beyanı Hakimi Bağlamayabilir. Bir başka anlatımla tanık beyanı hakimi bağlamaz ve hakim tanık beyanının aksine karar verebilir.

Bunun sebebi tanığın, çoğu zaman duyduğunu ve gördüğünü mahkemeye aktarırken bilerek yada bilmeyerek yanlış aktarmasıdır.

Bazen olayın üzerinde uzun süre geçtiği için tanığın olayı yeterince hatırlayamaması gibi nedenleri de sayabiliriz.

Tanık beyanı takdiri deliller arasında sayılmasına rağmen boşanma davalarında hala kendisinden vazgeçilemeyen bir ispat aracıdır.