Boşanma Davası

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır, Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İçindekiler

Boşanma dilekçesi Her evliliğin kendine has problemleri olması nedeniyle talepçinin durumuna göre özel olarak hazırlanmalıdır.

Her evliliğin kendine özel şartları vardır. Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır veya boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorularına cevap olarak Ankara Barosu Avukatı Bülent Erdil, boşanma dilekçesi hazırlanırken boşanma nedeni, boşanmanın hukuki gerekçeleri, boşanmanın hukuki dayanakları ve talepler kişiden kişiye değişeceği için bu konuda uzman bir avukat aracılığı ile hazırlanmasının isabetli olacağını belirtmektedir.

Boşanma dilekçesinin, zorunlu olan yasal şartları taşıması gerekmektedir. Aksi takdirde hak arama özgürlüğünüzü kullanırken hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemeldir. Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır sorunu tamamlayan konu başlığı ise boşanma dilekçesinde yer alması gereken konular nelerdir olacaktır.

Boşanma Dilekçesinde Hangi Konular Yer Almalıdır?

Boşanma dilekçesinde yer alması gereken konular;

 • Boşanma Davasına Yetkili ve Görevli olan Aile Mahkemesinin Adı,
 • Davacı ve Davalının adı soyadı Kimlik numarası ve adreslerinin belirtilmesi,
 • Boşanma davasının hukuki konusu ve dayanağı,
 • Boşanma nedenine ilişkin olaylar ve bu olayların ispatında kullanacağınız deliller,
 • Kusurlu bulduğunuz eşinizden isteyeceğiniz nafaka, tazminat ve velayet talepleri,
 • Hukuki nedenler,
 • Deliller,
 • Sonuç ve istem,
 • Tarih, Ad-Soyad ve imza boşanma davası dilekçesinde yer alması gereken başlıklardır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi her ne kadar tarafların sosyal ekonomik durumlarına, boşanma nedenlerinin farklılığına, müşterek çocuğun varlığına, nafaka ve tazminat taleplerinin varlığına, mesleklerine, iş durumlarına, geleneklerine göre farklılık gösterse de örnek teşkil etmesi bakımından basitçe hazırlanmış bir Çekişmeli boşanma dilekçesini paylaşmakta fayda görüyoruz.

Örnek Boşanma Dilekçesi

………………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :………………….. (T.C ………………………..)

VEKİLİ :Av.A.Bülent ERDİL

Toros Sk. 31/4 Sıhıye/ANKARA

DAVALI :……………………………………( TC. ……………………… )

………………………………………………………………………..

KONU : Boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerimiz

1- Müvekkilim ……………….. ve davalı eşi ……………………-……………….tarihinden bu yana resmen evli olup bu evlilikten müşterek çocuk bulunmamaktadır.

2- Davalı eşin mesleği, İnşaat Mühendisi olup müvekkilim ile görücü usulü ile evlenmişlerdir. Müvekkilimin beyanlarına göre davalı eş, sinirli, agresif bir yapıya sahip olup öfkesini kontrol edemeyen bir kişiliğe sahiptir. Müvekkilim evlendiği günden bu yana Fiziksel şiddet görmektedir. Ayrıca Davalı eş Müvekkilime sürekli hakaret etmekte aşağılayarak onur kırıcı davranışlarda bulunmaktadır.

3- Davalı eş, ……………………tarihinde Müvekkilime saldırıp boğazını sıkmış ve yüzüne birkaç kez tokat atmıştır. Ayrıca “seni öldürürüm“ diyerek tehdit etmiştir. Müvekkilim daha sonra olay yerinden kaçarak Polis Merkezinde şikayetçi olmuştur.

4-Ayrıca Davalı sadakat yükümlülüğüne aykırı bir şekilde başka kadınlar ile görüşmektedir.Fiziksel ve duygusal şiddet görmesi nedeniyle evlilik birliğinin devam ettirilmesinde müvekkilim açısından herhangi bir fayda kalmamıştır.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar, darp raporları, polis tutanakları ve sair yasal delil.

NETİCE ve TALEP :
Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;
1.Müvekkilim ile davalının şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına,

 1. Müvekkilim için 50.000-TL manevi, 50.000-TL maddi tazminata ayrıca Dava sonunda yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere 1500-TLtedbir nafakasına,

3– Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim………………………Davacı Vekili

Av. A. Bülent ERDİL

Ek :

 • Polis Şikayet tutanağı
 • Savcılık Evrakı
 • Darp Rapor
 • Vekaletname