Boşanma Davası Boşanma Konuları

Boşanma Evrakları – Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar

Boşanma Evrakları;

-Dava Dilekçesi,
-Kimlik,
-Dava Harç ve avansının ödendiğine ilişkin makbuzlar.

Boşanma Dilekçesi

Boşanmak için gerekli olan belgelerin başın da BOŞANMA DİLEKÇESİ gelir. Boşanma dilekçesi gerekli yasal unsurları taşımak zorundadır. Dilekçeniz, boşanma davasının başarısı için çok önemlidir. Dava dilekçesi boşanma nedenlerinizi, iddialarınızı ve taleplerinizi içermelidir. Ayrıca Zorunlu unsurları taşımayan dava dilekçesi hak kaybına uğramanıza neden olabilir. Dilekçeniz, boşanma konusunda görevli olan Aile Mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Boşanma dilekçesi her evliliğin kendine özgü sorunları olması nedeniyle talep edenin kişisel durumuna göre özel olarak hazırlanmalıdır. Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır konulu önceki yazımızdan detayları inceleyebilirsiniz.

Kimliğiniz

Boşanmak için gerekli olan belgelerden biri de KİMLİĞİNİZ’dir. Boşanma davanızı bir Avukat aracılığı ile açmıyorsanız -ki yasal olarak böyle bir zorunluluk yok- yanınızda kimliğinizin de olması gerekir. HMK 71. Maddesine göre “Dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir.”

Boşanma Davası Harç ve Gider Avansı

Boşanmak için gerekli evraklardan biride davanızın açılmış sayılması için Mahkeme veznesine yatıracağınız BOŞANMA DAVA HARÇ VE GİDER AVANSININ ödendiğine ilişkin makbuzlardır. Davacı taraftan talep edilen gider avansı; tanık, tebligat, bilirkişi ve keşif gibi mahkeme işlemleri için kullanılır. 2019 yılında açılan boşanma davası için mahkeme veznesine 44.40-TL Başvurma harcı, 44.40-TL peşin harç ve 300-TL gider avansı yatırmanız gerekir.

Boşanma davasını, gerekli olan evrakları tamamlayarak açtıysanız, bundan sonra dilekçelerin teatisi yani alış-veriş aşaması, ön inceleme duruşması, delil listesinin ibrazı ve tanıkların dinlenmesi şeklinde devam eden uzun ve zor bir süreci kapsar.

Boşanma süreci hakkında detaylı bilgi için “Boşanma Süreci Hakkında” yazımızı inceleyiniz.

Tüm blog yazılarımız için TIKLAYINIZ.