Boşanma Davasında Kadının Hakları

Boşanma Davasında Kadının Hakları Kadın Boşanma Dilekçesi ile yasal hakkı olan Velayet, Nafaka ve Tazminata Hükmedilmesini talep edebilir. Boşanma davalarında birçok kadın yasal haklarını bilmediği ve hukuki destek alamadığı için hak kaybına uğramaktadır. Boşanma davalarının birçoğunda boşanma nedeni, kadına gösterilen fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlarımız şiddet gören kadınları korumakta şiddet…

Kimler Tanık Olabilir?

Kimler Tanık Olabilir? Kural olarak boşanma davası ile ilgili olaylar hakkında bizzat gördüklerini ve duyduklarını anlatabilen herkes tanıklık yapabilir. Taraflar ile akraba olmak, tanıklık için engel değildir. Hatta çoğu zaman eşler arasında ki problemlere en çok tarafların aile fertleri şahit olmaktadırlar. Bu nedenle Boşanma davasında tarafların anne-babaları, kardeşleri çocukları, komşuları apartman görevlisi gibi kişiler tanıklık…

Boşanma Davasında Tanık

Boşanma Davasında Tanık Boşanma Davasında tanık davanın tarafları dışında olan kişidir. Tanık, taraflar ile ilgili bir olay hakkında, bilgiyi mahkemeye aktaran kişidir. Ankara Boşanma Avukatı ve Kızılay Boşanma Avukatı Bülent Erdil’in kaleminden… Tanık, diğer adıyla şahit, bu bilgiyi bizzat kendi görgüsüne ve duyumuna dayandırmalıdır. Başkalarından duyduğu ya da başkalarının görmüş olduğu şeyler hususunda mahkemeye bilgi…