Bekleme Süresinin Kaldırılması İçin Örnek Dilekçe

Bekleme Süresinin Kaldırılması İçin Örnek Dilekçe Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası Hangi Mahkemede Açılır? Daha önceki yazımızda kadının yeniden evlenmek için beklemek zorunda olduğu süre ile ilgili detaylı bilgilendirme yazımızı paylaşmıştık. İddet Müddetinin  kaldırılması davası, 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca Aile Mahkemesinde görülmektedir. Yine Aynı kanun 2.…

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi Kadının Yeniden Evlenmek için Beklemek Zorunda Olduğu 300 Günlük Süre İddet Müddeti Bekleme Süresi anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 132.Maddesi ile Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 26. maddesi göre Boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren üç yüz günlük süre geçmeden kadın tekrar evlenemez. Bu yasal düzenlemenin amacı nesep karışıklığını önlemektir. Çünkü kadın gebe…

Bosanma Davasi Feragat Dilekce Bosanma Avukati Bulent Erdil

Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi

Boşanma Davasından Feragat Dilekçesi Boşanma davası açtınız diye boşanmak zorunda değilsiniz. Dava kesinleşinceye kadar boşanma davasından feragat edebilirsiniz. Feragat işlemi karşı tarafın rızası aranmadan yapılan tek taraflı bir hukuki işlemdir. Boşanma Davasında Feragat Dilekçe Örneği AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2019/…… DAVACI : DAVALI : KONUSU : Davadan Feragat dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizde…

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır? Karşı Boşanma Davası Karşı boşanma davası, boşanma davasını açan davacının davasına karşı davalının da aynı mahkemede davacıya karşı açmış olduğu dava şeklinde tanımlanabilir. Hukuk Mahkemeleri Kanununun 132. İle 135. Maddelerinde düzenlenen bu dava sayesinde davalı taraf savunma yapmakla yetinmeyerek kendi taleplerinin de hüküm altına alınmasını sağlayabilmektedir. Karşı Davanın Açılabilmesi…

Boşanma Avukatı Bülent Erdil, Boşanma Süreci Hakkında

Boşanma Avukatı Bülent Erdil, Boşanma Süreci Hakkında Boşanma avukatınız Bülent Erdil boşanma davasına ilişkin dava dilekçenizi mahkemeye sunup, dava harç ve masraflarını da mahkeme veznesine yatırdığınızda Boşanma davası süreci işlemeye nasıl başlayacağını aktarıyor. Mahkemenin Araştırması Boşanma Dava sürecinin başlaması akabinde dava dilekçenizin davalıya tebliği, mahkemenin ekonomik sosyal durum araştırması ve dilekçelerin teatisi aşaması ile süreç…

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Protokol Örneği Anlaşmalı Boşanma Davasının açılabilmesi için Boşanma Avukatına teslim edilmek üzere eşlerden; “Boşanma, çocuğun velayeti, iştirak nafakası (çocuk nafakası), yoksulluk nafakası (eşe ödenen nafaka), eşyaların paylaşımı, ziynet eşyaları, maddi-manevi tazminat ve dava masrafları konusunda tam bir mutabakat sağlayıp bu mutabakatı aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılı hale…