Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası tarafların, Boşanma, Velayet, Nafaka, Tazminat ve mal varlığı hususlarında anlaşmadıkları durumda açılan bir dava türüdür.

Taraflar bu konularda çekişme halindedirler. Çekişmeli boşanma davası aynı zamanda tek taraflı boşanma davası olarak da anılmaktadır. Çünkü boşanma ve ferileri konusunda anlaşamayan eşlerden biri diğerinin kusuruna dayanarak tek taraflı olarak davayı açar.

Çekişmeli boşanma davasında taraflar, iddialarını ispatla yükümlüdür. Taraflar iddialarını tanık ve hukuka uygun deliller ile ispat etmek zorundadır. Çekişmeli boşanma davası; dilekçelerin teatisi (alış-verişi), tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, uzman bilirkişi raporunun hazırlandığı, tanık beyanlarının ve delillerin değerlendirildiği, uzun bir süreci gerektirir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası Anlaşmalı boşanmaya göre çok daha uzun sürede sonuçlanmaktadır.