Boşanma Davası

Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma

Fiziksel Şiddet Nedir?

Şiddet türlerinden en yaygın olanıdır. Dayak atmak, dövmek, bir araç kullanarak darp etmek, boğazını sıkmak, eşinin yüzüne kimyasallar atmak suretiyle yaralamak (kezzap atmak) vb. eylemler boşanma sebebidir.

Evliliklerin sona erme sebepleri arasında eşinden dayak yemek ve şiddet görmek, üzülerek belirtmek gerekir ki boşanma davalarında yaygın olarak görülmektedir. Birçok evliliğin sona erme sebebi kadının kocasından dayak ve şiddet görmesidir.

 • Yaralama: Eşini Yaralaması evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasının konusu davranışlardandır.
 • Eşi Dövme: Kocanın eşini dövmesi aynı şekilde kadının da kocasını dövmesi, fiziksel şiddette bulunması boşanma sebebidir.
 • Çocukları Dövme: Eşler Çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlamak ve korumak ile yükümlüdürler. Eşlerin çocuklarını dövmeleri de evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma nedenidir.
 • Akrabaları dövme: Eşlerinin birbirlerinin akrabalarını dövmeleri de evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasının konusunu oluşturur.
 • Eşya Fırlatma Ev Eşyalarına Zarar Verme: Eşlerin birbirlerine bir şeyler fırlatması evlilik birliğinin temelden sarsılması davasına konu olmaktadır.
 • İtme: Eşlerin birbirlerini, itmesi  de evlilik birliğinin temelden sarsılması davasına konu olmaktadır.
 • Bir Yere Kilitleme: Eşlerin bir birlerini dolaba, odaya ya da eve kilitleyerek diğer eşin özgürlüğünü kısıtlaması da evlilik birliğinin temelden sarsılması davasına konu olmaktadır.
 • Tehdit: Tehdit fiili eşe karşı olabileceği gibi onun ailesine karşı da gerçekleştirilebilir.
Fiziksel Şiddet Boşanma Sebebidir.

Fiziksel Şiddet Nedeniyle Boşanma Davalarında Yapılması Gerekenler

Şiddete uğradığınızda, en yakın Karakola, Cumhuriyet Savcılığına, Aile Mahkemesine başvurabilirsiniz ve Ailenin Korunmasına İlişkin yasa da yer alan koruma tedbirlerini talep edebilirsiniz.

Boşanma davalarına sıklıkla konu olan durumlardan birisi de kadına yönelik şiddet durumudur. Özellikle son yıllarda kadına yönelik  fiziksel şiddet nedeniyle boşanma davaları sıklıkla görülmektedir. Evlilik birliği içerisinde yaşanılan fiziksel şiddet ortak hayatın kurulmasını imkansız kılar. Bu gibi durumlarda kadına yönelik şiddet nedeniyle boşanma davası açılabilir. Boşanma davası dilekçesi ile birlikte 6284 Sayılı Kanununa göre talep edilebilen koruma ve uzaklaştırma tedbiri, şiddet gösteren eşe uygulanabilir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Nedir?

6284 Sk. Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi altında olan kişilerin, bizzat kendileri ya da avukatları aracılığı ile Aile Mahkemesinden talep edebilecekleri 6284 Sayılı kanundan düzenlenen tedbirleri isteme hakları bulunmaktadır. Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi altında olan kişilerin talep edebileceği tedbirler:

Şiddet uygulayan kişilerin evden uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi

generic levitra

,

 1. Korunan kişiye ve kişinin bulunduğu yerlere konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasını sağlamak
 2. Tehdit, aşağılama, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını sağlamak
 3. Gerekli görülmesi halinde şiddete uğramamış olsa dahi yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasını sağlamak
 4. Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi
 5. Korunan kişinin iş yerinin değiştirilmesi
 6. Korunan kişi hayati tehlike altındaysa gerek görüldüğünde kimlik ve ikamet bilgilerinin Gizlenmesi sağlanır.