Boşanma Davası

Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses Kaydı Delil Olur Mu?

Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses Kaydı Delil Olur Mu? Hukuka Aykırı Elde Edilen Ses Kaydının Delil Sayılması. Hukuka aykırı elde edilen ses kaydının delil sayılması ile ilgili HMK 189/2 maddesinde açıkça “hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz” denilmiştir. Bu nedenle kanunun açık hükmü gereğince bir delilin hukuka aykırı olarak elde edilmiş olması da tıpkı hukuka aykırı olarak yaratılması gibi bir olayın ispatı bakımından delil niteliği taşımayacaktır.

Bununla birlikte mahkeme kararları incelendiğinde boşanma davalarında Yargıtay’ın daha esnek bir yaklaşım sergilediği her bir olayı kendi şartlarında değerlendirerek karar verdiği görülmektedir. Hukuka aykırı elde edilen ses kayıtları konusunda emsal olabilecek örnekleri Yargıtay kararları ışığında incelemek gerekir. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinden Söz Edilemez. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin E. 2007/17220 K. 2008/13614 20.10.2008 tarihli kararında;

“eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekanı olan konuta eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde, bu suretle sadakat yükümlülüğü ile de bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz”

diyerek kocanın, Eşinin Bilgisi Dışında Eve Ses Kayıt Cihazı Yerleştirerek Sadakat Yükümlülüğü İle Bağdaşmayan Davranışlarını Tespit Etmesinde Özel Hayatın Gizliliğinin İhlalinden Söz Edilemeyeceği ve bu hususta Hukuka Aykırılık Bulunmadığı yönünde karar vermiştir. Hukuka aykırı elde edilen ses kaydının delil sayılması ile ilgili HMK 189/2 maddesinde açıkça belirtilmiştir.