Boşanma Davası

Kadının Kocasına “İt Herif” Diyerek Hakaret Etmesi Boşanma Nedeni

İçindekiler

Yargıtay, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kadının kocasına “İt Herif” diyerek hakaret eden kadını kusurlu buldu.

Eşe Hakaret Etmek Boşanma Sebebi

Taraflar Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı dava açmışlardır. Boşanma Davasına Bakan yerel Mahkeme Kadının Boşanma Talebini kabul ederken Kocanın Boşanma talebini reddetmiştir. Talebi reddedilen koca kararı temyiz edince Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Emsal bir karar vererek kocasına “İt herif, Köpek” diyen kadını da kusurlu buldu. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi kararında “erkeğin kusurlu davranışları yanında, dosya içeriğinden kadınında kocasına “it, Köpek şeklinde” hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi.

Eşe Hakaret bir çeşit duygusal şiddettir. Duygusal şiddet tıpkı fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet gibi önemli bir boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin Temelinden Sarsılması nedeniyle açılan boşanma davasının konusu olan eşe hakaret, aynı zamanda Manevi Tazminat sebebidir.

Ayrıca Eşe Hakaret 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125 maddesine göre suç teşkil etmektedir.

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”