Boşanma Davası

Masrafsız Boşanma Davası ve Harç Ödemeden Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ankara Barosu Avukatı Bülent Erdil kaleme aldı: Boşanma davası açabilmeniz için Mahkeme veznesine 44.40-TL Başvurma harcı ve 44.40-TL Peşin Harç ile birlikte 302.00-TL’lik Gider avansını yani toplamda 390.80-TL ‘yi yatırmanız gerekmektedir.

Param Yok Nasıl Dava Açacağım? diyorsanız yani Mahkeme harç ve masraflarını ödeme gücünüz yok ise Adli Yardımdan faydalanabilirsiniz.

HMK’nın 334-340 maddeleri arasında düzenlenen yasa hükmüne göre dava harç ve masraflarını ödeme gücünüz yok ise ilgili kanun sizi bu masraflardan muaf kılıyor.

Boşanma Davasında Adli Yardımdan Kimler Faydalanabilir?

Adli yardımdan (Adli Müzaheret) faydalanmanın şartları :

  • Muhtarlıktan yoksulluk ya da muhtaçlık belgesi
  • Sosyal güvenlik kaydı
  • Tapu kaydının olmadığına ilişkin belge
  • Trafik sicilde kaydı olmadığına ilişkin belge

Özetle üzerinize kayıtlı menkul ve gayrimenkulün olmadığını Mahkemeye ispat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde adli yardım talebiniz reddedilecektir.

-Adli yardımdan yararlanacak kişileri HMK’nın 334. Maddesi

  • “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.” Demektedir.
  • Ayrıca Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

Avukat gönderilmesi için Adli Yardım Talebi ya da Boşanma Davasında Ücretsiz Avukat talebi gibi sorular son zamanlarda en sık karşılaştığımız sorulardan biridir.

Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulmaktadır.

Bulunduğunuz yer Adliyesi Adli Yardım Bürosuna başvurarak ödeme gücünüzün zayıf olduğunu ispat edecek bilgi ve belgeleri paylaşmanız durumunda size Boşanma Davanızı yürütecek ücretsiz bir avukat atanacaktır.

Boşanma Davasında ücretsiz avukat talebinde bulunmak için sosyal güvencenizin ve gelirinizin olmadığını ispat etmek zorundasınız.

Bulunduğunuz İl barosuna yapacağınız Başvuru kabul edildiği takdirde size ücretsiz bir avukat atanacaktır.

Adli yardım, ödeme gücü zayıf olan kişilerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere sunulan ve bedeli devlet tarafından karşılanan bir hukuki hizmettir.