Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Aldatma nedeniyle (Zina) boşanma davası Türk Medeni Kanununda (TMK.m 161) düzenlenen Özel ve aynı zamanda Mutlak Boşanma nedenlerindendir. Medeni Kanunda Zina olarak ifade edilen boşanma nedeni halk arasında çoğunlukla Aldatma olarak bilinmektedir. Evrensel bir yükümlülük olan Sadakat yükümlülüğü Türk Medeni Kanununun 185. Maddesinin III. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “eşler birbirine…