Terk Sebebiyle Boşanma Davası (TMK m. 164)

4721 sayılı Türk Medeni kanununa göre özel ve mutlak boşanma sebeplerinden biridir. TMK. m. 164/I’de eşlerden birisinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için eşini bırakıp gitmesi veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Müşterek konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek…