Boşanma Davası

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebepleri ile Boşanma Davası (TMK m. 163)

TMK. m. 163’de bu boşanma sebebi kusura dayalı özel fakat nisbi boşanma sebebi olarak yer almıştır. Burada her suç değil küçük düşürücü olan suç boşanma sebebi olarak sayılmış ve boşanma davası konusu olarak görülmüştür. Yüz Kızartan Suçlar ve Boşanma Davası Suçu işleyen eşin hükümlü olup olmaması veya cezanın ağırlığı burada önem taşımamakta sadece suçun küçük…