Boşanma Davası Boşanma Konuları Genel

Tedbir Nafakası Nedir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 169. maddesi gereğince boşanma davası süresince maddi anlamda mağdur olması muhtemel tarafa verilen Nafakaya Tedbir Nafakası denilmektedir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 169. maddesi gereğince boşanma davası açılınca Hakim, dava süresince eşlerin geçimine ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır. Kusurlu eş yararına dahi bu tedbirlerin alınması mümkündür. Hükmedilen tedbir Nafakası, açık ve net olmalıdır. Nafakanın miktarı, kime verildiği, başlangıç ve bitiş tarihi belli olmalıdır.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Verilir?

Tedbir Nafakası kural olarak boşanma davası açıldığı tarihten itibaren verilir ve boşanma davasının kesinleşmesi ile sona erer. Aile Mahkemesi Hakimi, talepçinin istediği miktarı aşarak tedbir nafakasına hükmedemez. Örneğin eşlerden biri tedbir nafakası olarak aylık 1000-TL istemişse mahkemenin hakimi talep eden eş lehine 1200-TL veremez. Tedbir Nafakası istemediğini beyan eden tarafa zorla tedbir nafakası verilemez.

Boşanma Davası
Boşanma Davası – Tedbir Nafakası

Boşanma davalarında genellikle kadın olan taraf, maddi anlamda zor durumda kaldığı için ülkemizde görülen boşanma davalarının neredeyse tamamına yakınında tedbir nafakası kadın lehine verilmektedir. Fakat düzenli ve yeterli geliri olan kadın yararına tedbir nafakası verilemez. Ayrıca eşlerin ekonomik durumlarının birbirlerine yakın olması durumunda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Askerde olan kocanın ise tedbir nafakası yükümlülüğü bulunmamaktadır. Boşanma davasında zorunlu askerlik görevini yapan geliri olmayan ve mal varlığı bulunmayan koca tedbir nafakası vermek zorunda değildir.

Tedbir Nafakası Verilmesi Zorunlu Mudur?

Boşanma davasında şartları varsa tedbir nafakası verilmesi zorunludur. Boşanma davasında tedbir nafakasına hükmedilirken kusur durumu ölçü olarak alınamaz. Bir başka deyişle tedbir nafakası isteyen tam kusurlu olsa bile ihtiyacı varsa ona tedbir nafakası verilmelidir. Fakat Yargıtay evlilik dışı birliktelik yaşayan eşe tedbir nafakası verilemeyeceği hususunu benimsemiştir. Bir başkası ile yaşayana Tedbir Nafakası verilemez.

Hakim, Boşanma davalarında verilen tedbir nafakasının miktarı boşanma sürecinde tarafların ekonomik durumlarındaki değişimlere bağlı olarak artırılabilir ya da düşürülebilmektedir.

Buy Nolvadex Utedbir Nafakasının miktarını belirlerken özenli olmalıdır. Nafaka miktarı belirlenirken tarafların ekonomik-sosyal durumlarını iyi araştırıp ona göre karar vermelidir. Bu amaçla mahkeme tarafların tapu, trafik, Sigorta ve banka kayıtlarını titizlikle araştırmalıdır.