Boşanma Davası Boşanma Konuları Genel

Velayet Hakkına Sahip Anne Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilecek

Çocuğunun eğitim hayatında yaşadığı zorlukları gerekçe gösteren boşanmış kadın ona kendi soyadını vermek için mahkemeye başvurdu. Davaya son noktayı koyan Yargıtay Çocuğun üstün yararı ilkesi gereği soyadının, annenin soyadı olarak değiştirilmesine karar verdi. Boşanmış kadın, velayeti kendisine verilen çocuğun soyadını artık değiştirebilecek.

Velayet hakkına sahip Kadının en sık karşılaştığı problemler

Velayet hakkına sahip Kadının en sık karşılaştığı problemlerden birisi de çocuk ile farklı bir soyada sahip olmaktır. Ayrıca çocukta hayatın birçok alanında annesi ile farklı soyadı taşımanın zorluğunu hem fiziksel hem de psikolojik olarak taşımaktadır.

Keza örnek kararda da davacı Anne, soyadlarının farklılığı sebebiyle günlük işlemlerde sorun yaşadığını; çocukla ilgili işlemlerde annesi olduğunu belgelemek için nüfus kayıt örneği ile boşanma ilamını ibraz etmek zorunda kaldığını, zaten davalı babanın ortak çocuğa ilgisiz olduğunu, Babanın çocukla uzun süredir görüşmediğini ve nafaka ödemediğini, çocuğun da anne ile kendi soyadının farklı olmasından rahatsız olduğunu ve anne ile aynı soyadını taşımak istediğini iddia etmiştir. Fakat Yerel Mahkeme, Davacı annenin talebini reddetmiştir.

Anne, çocuğun soyadını değiştirebilir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise E. 2018/1306 K. 2018/4719 Karar Tarihi: 09/04/2018 sayılı kararı ile çocuğun üstün yararı ilkesine vurgu yaparak velayet hakkına sahip annenin çocuğun soyadını değiştirmesine yönelik herhangi bir yasal engel bulunmadığını izah etmiştir. “… Somut olayda, velayet hakkına sahip davacı anne, soyadlarının farklı olmasından çocuğun rahatsız olduğunu ve anne ile aynı soyadını taşımak istediğini ileri sürmüş olup, davacı tanıkları da davalı babanın çocuğuna ilgisiz olduğunu, yaklaşık üç yıldır babanın çocuğunu görmeye gelmediğini, çocuğun birlikte yaşadığı anne ile aynı soyadını taşımamaktan rahatsız olduğunu, anne ile aynı soyadını taşımak isteğini sürekli dile getirdiğini, kendisini tanıtırken soyadını annenin soyadı olan “K.” olarak ifade ettiğini beyan etmişlerdir. Çocuğun soyadının annenin soyadı ile değiştirilmesi halinde çocuğun üstün yararı bakımından ruhsal gelişiminin olumsuz etkileneceği ileri sürülmediği gibi, az önce açıklanan tanık beyanlarından çocuğun soyadının annenin soyadı olarak değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olabileceği anlaşılmaktadır.

Tüm bu açıklamalar ışığında; velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun soyadını belirleme hakkının da yer aldığı

cialis uk

, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını, evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, somut olayda söz konusu değişikliğin çocuğun üstün yararına da aykırı bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumunun değişmeyeceği dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesi’nin benzer olaylarda verdiği hak ihlaline ilişkin kararları da gözetilerek, davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, hükmün bozulmasına karar vermiştir. Bu karar ile boşanmış kadın, velayeti kendisine verilen çocuğun soyadını değiştirme hakkını elde etmiş olmaktadır.

Bu kararla “Çocuğun Baba ile olan bağının yok sayıldığını, velayeti annede kalan çocuk ile baba da kalan çocuk arasında ki farklılığın derin sorunlara yol açacağını” düşünen farklı görüşler olsa da Yargıtay bu konuda son noktayı koyarak “velayet hakkı kendinde olan anne, çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince ona kendi soyadını verebilir” demektedir.

Tüm blog yazılarımız için TIKLAYINIZ. Bu konuda maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda hak kaybına uğramamak için Boşanma Avukatı Bülent ERDİL ile iletişime geçebilirsiniz.

+90 532 283 82 87