Aldatma nedeniyle (Zina) boşanma davası Türk Medeni Kanununda (TMK.m 161) düzenlenen Özel ve aynı zamanda Mutlak Boşanma nedenlerindendir. Medeni Kanunda Zina olarak ifade edilen boşanma nedeni halk arasında çoğunlukla Aldatma olarak bilinmektedir.

Evrensel bir yükümlülük olan Sadakat yükümlülüğü Türk Medeni Kanununun 185. Maddesinin III. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre “eşler birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır” bir başka deyişle Sadakat, evilik birliğinin en önemli yükümlülüklerindendir. Bu yükümlülüğe aykırı davranışlar boşanma nedeni olduğu gibi aldatan eş açısından da çok ağır mali sonuçları bulunmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 161 maddesine göre “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” demektedir.

Zina Nedir?

Evli bir kadının başka bir erkekle ya da evli bir erkeğin başka bir kadınla tam ve normal bir yoldan cinsel ilişkiye girmesidir. Yani cinsel birlikteliğin karşı cins ile olması gerekmektedir.

Kadının bir başka kadınla erkeğin ise başka bir erkekle cinsel ilişki de bulunması şeklindeki (eşcinsel) ilişkiler Zina olarak kabul edilmediğinden ancak Haysiyetsiz hayat sürme ya da Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının konusu olabilir.

Birliktelikte Cinsel Organın kullanılmadığı, Aşıkane hareketler yani “okşama, kucaklama, öpüşme” gibi hareketler genel anlamıyla sadakatsizlik olsa da zina sayılmamaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma

Zina Delilleri ve Aldatmanın ispatı her türlü delil ile olanaklıdır. Tabi “müddei iddiasını ispat ile mükelleftir” yani bu konuda ispat külfeti davacıdadır. Çoğu zaman Zinanın tam anlamıyla ispatı pek mümkün değildir. Bu nedenle bazı yargı kararları ile kabul gören karinelerden yola çıkılabilir. Örneğin Cezaevinde olan erkeğin karısının hamile kalması durumunda kadının zina eyleminde bulunduğu ispat edilmiş olur. Ya da Yurt dışında olan kocanın karısının gebe kalması, kadının ya da erkeğin zührevi hastalığa yakalanması, kısır kocanın karısının hamile kalması, fotoğraflar, videolar, mektuplar vb. Bazen de Günün olağan akışına aykırı davranışlar Zinanın gerçekleştiğini gösterir düzeydedir. Mesela evli bir erkeğin başka bir kadınla aynı otel odasında konaklaması ya da evli bir kadının başka bir erkekle geceyi onun konutunda tek başına geçirmesi gibi. Boşanma Davasında Otel kayıtları Zinanın ispatı için mahkeme aracılığı ile istenebilir. Ayrıca Telefon kayıtlarının dökümü yani hangi telefon numaraları ile hangi saatte kaç dakika görüşüldüğü de mahkeme aracılığı ile ilgili GSM şirketinden istenebilir. Burada istenebilen şey telefon görüşmelerinin ya da mesajlarının içerikleri değildir. İçerik Hiç bir zaman ilgili GSM şirketlerinden temin edilemez.

Son yıllarda Sosyal medya, Whatsapp ve Facebook mesajları da delil olarak kullanılabilmektedir.

Zina nedeniyle boşanma davasını Zinayı öğrendikten itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Ayrıca aldatılan eşin örtülü ya da açık affı da Zina fiiline dayalı boşanma davasını ortadan kaldırmaktadır.

Diğer Dava Konuları