TMK. m. 162/I’e göre, “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayata kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir”.

Hayata kast, bir eşin diğerini öldürme niyetini bazı fiillerle açıklamasıdır.

Kanun burada kast şartını aramaktadır. Pek fena muamele, eşin vücut bütünlüğü ve sağlığına karşı yönlendirilen her türlü saldırıdır. Onur kırıcı davranış ise, eşlerden birinin diğerinin onuruna haksız ve ona hakaret etmek ve küçük düşürmek amacıyla yaptığı saldırıdır. Bu saldırı söz, yazı hatta hareketle de ortaya çıkabilir.

Diğer Dava Konuları