TMK. m. 164/I’de eşlerden birisinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için eşini bırakıp gitmesi veya haklı sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi özel, mutlak ve kusura dayalı bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Müşterek konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek amacıyla ortaya çıkmış olması, terk için haklı sebep ortadan kalktığı halde eşin ortak konuta dönmemesi ve eşi Müşterek konutu terk etmeye zorlama veya haklı sebep olmadan ortak konuta dönmeyi engelleme şartlarına bağlanmıştır. Diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan (evden kovan) veya haklı sebep olmaksızın Müşterek konuta dönmesini engelleyen eş terk etmiş sayılır.

Terk Sebebi İle Boşanma Davası, Ankara Avukat

Terk nedeniyle boşanma davasında ortak yaşama son vermek kastıyla hukuka aykırı olarak ortak konuttan ayrılan eşe karşı, boşanma davası açılabilmesi için terk edilen eşin aile mahkemesi Hakimine başvurarak, terk halindeki eşin eve dönmesi için ihtarda bulunulmasını istemesi gerekmektedir. Bu ihtar Aile mahkemesi kanalıyla yapılmalıdır. Noter aracılığı ile yapılan ihtar dava şartı olarak kabul edilmemektedir. Hakim, terk eden eşe ihtarda bulunmakla yükümlüdür. Fakat terk eyleminden itibaren dört ay geçmemişse Hakim ihtar kararı vermemektedir. Yani ihtar talebi reddedilmektedir. Burada boşanma davasını açacak olan eş, Terkten itibaren dört aylık süreyi bekleyecek ve bu sürenin dolmasından sonra ancak Aile mahkemesinden ihtar çekilmesini isteyebilecektir.

  • Terk sebebiyle Boşanma davasında İhtarın İçeriğinde;
  • İhtarda dönüş süresi gösterilmelidir.
  • İhtarda dönülecek evin açık adresi gösterilmelidir.
  • İhtara uymamanın sonuçları gösterilmelidir.
  • İhtarla yol masrafı gönderilmelidir.

4721 sayılı TMK’nın m.164 f.II hükmüne göre davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak hukuki sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Ayrıca bir not düşmek gerekirse Terk nedeniyle Boşanma davasında başka bir boşanma nedenine dayanılarak karar verilemez. Terk nedeniyle boşanma davasında Islah yapılmamışsa başka bir nedene dayanılarak boşanma kararı verilemez.

Diğer Dava Konuları