TMK. m. 163’de bu boşanma sebebi kusura dayalı özel fakat nisbi boşanma sebebi olarak yer almıştır. Burada her suç değil küçük düşürücü olan suç boşanma sebebi olarak sayılmış ve boşanma davası konusu olarak görülmüştür.

Yüz Kızartan Suçlar ve Boşanma Davası

Suçu işleyen eşin hükümlü olup olmaması veya cezanın ağırlığı burada önem taşımamakta sadece suçun küçük düşürücü olup olmadığı toplumdaki anlayışa göre hakim tarafından takdir edilecektir. Haysiyetsiz hayatın ise kanunda açıkça hayat sürme denmesi sebebiyle devamlılığı aranacaktır. Ayrıca buhallerde, diğer eş için birlikte yaşamanın çekilmez hal alması şartı aranmaktadır. Yine bu hallerde dava süreye bağlanmamıştır.

Küçük düşürücü suç; toplum nazarında kişiyi utandıran, aşağılayan ve yüz kızartan suç demektir. Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, hileli iflas, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak vb gibi suçlar küçük düşürücü suçlara örnek olarak verilebilir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme ve Boşanma Davası

Haysiyetsiz hayat sürme; basit bir ifade ile namus, şeref ve itibar değerlerine aykırı bir yaşam tarzı benimseme ve ona göre yaşamını idame ettirme olarak açıklanabilir. Bu yaşam tarzının süreklilik arz eden bir yaşam tarzı olması gerekir. Ayyaşlık, genelev işletmeciliği, jigololuk, kumarbazlık, homoseksüellik, uyuşturucu bağımlısı olmak, gönül tellallığı, haysiyetsiz hayat sürme olgusuna örnek olarak verilebilir.

Diğer Dava Konuları