Anlaşmalı Boşanmanın Şartları
Şart Numarası Şart
1 Anlaşmalı Boşanma için evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
Aile Mahkemesi Hakimi bu süreyi kendiliğinden araştıracaktır. Bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşıldığında dava reddedilecektir.
2 Anlaşmalı Boşanma için Başvurma koşulu.
Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için başvuru şartı aranmaktadır. Bu başvuru eşler tarafından birlikte yapılabileceği gibi bir eşin tek başına yaptığı başvuruyu diğer eşin kabul etmesi şeklinde de olabilmektedir.
3 Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir.
Taraflar birlikte aynı anda aynı hakim tarafından dinlenmelidir. Taraflar kendilerini bir vekille temsil ettiriyor olsalar bile bizzat duruşmaya katılmak zorundadırlar.
4 Anlaşmalı Boşanma Davasında tarafların İmzaları Alınmalıdır.
Davacı veya davalının duruşma esnasında zapta geçen beyanı kendisine okunmamış ve imza ettirilmemiş ise bu tutanağa dayanılarak anlaşmalı boşanma kararı verilemez.
5 Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve Hakimin de bu düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.
Uygulamada bu düzenlemeye genelde Anlaşmalı Boşanma Protokolü denilmektedir. Bu protokol ile taraflar tam bir mutabakat sağlamalıdır. Yani Velayet, Kişisel İlişki, Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası, ve Maddi Manevi Tazminat konusunda taraflar istisnasız olarak anlaşmalıdır.

Diğer Dava Konuları