Fiili ayrılık (eylemli) sebebiyle boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği Mutlak ve Genel boşanma sebeplerindendir.

TMK. m. 166/IV’e göre, boşanma sebeplerinden herhangi birisine dayanılarak açılan boşanma davası reddedilmiş ve bu karar kesinleştikten sonra üç yıl geçmesine rağmen, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden birisinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilir.

  • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davasında eşlerden biri boşanma davası açmalıdır.
  • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davasında reddedilmiş bir boşanma davası bulunmalıdır.
  • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davasında ret kararının kesinleşmesinden sonra ortak hayatın kurulamamış olması,
  • Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davasında ret kararının kesinleşmesinden sonra üç yıl geçmiş olmalıdır.

Diğer Dava Konuları